Due to the massive number of orders, standard shipping is delayed by up to 5 business days.

0

Your Cart is Empty

Algemene voorwaarden


 1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

 1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met BLCK Concept GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare talen voor het sluiten van de overeenkomst zijn Duits en Engels.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet op.

 1. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen; het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet af op een postbusadres.

 1. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

CreditcardMet het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Klarna Betaal nuNa het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienstaanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen moet u beschikken over een voor deelname aan Sofort vrijgegeven online-bankrekening met PIN/TAN-methode, zich op de vereiste manier legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Amazon PayNa het aanklikken van de knop "Betalen met Amazon" wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder Amazon. Om via Amazon het bestelproces af te handelen en het factuurbedrag te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betalingsmethode kiezen en het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze webwinkel waar u het bestelproces kunt afronden.Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie.

Direct na plaatsing van de bestelling vragen wij Amazon om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door Amazon automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie.

Achteraf betalen en gespreid betalenvia KlarnaIn samenwerking met Klarna AB (www.klarna.nl), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij de aankoop op rekening en betaling in termijnen als betaaloptie.
Houd er rekening mee dat Klarna rekening en Klarna termijnbetaling alleen voor consumenten beschikbaar zijn en dat de betaling telkens aan Klarna moet plaatsvinden.

Klarna termijnbetaling

Met de termijnbetaling van Klarna kunt u flexibel in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag (minimaal echter € 5,00) betalen. Meer informatie over termijnbetaling van Klarna inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkredieten vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account

Klarna rekening
Bij kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst het product en hebt u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige algemene voorwaarden voor kopen op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0.

iDEALAls u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

 1. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 1. Garanties

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.
Beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
 • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

Klantenservice:U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur op het telefoonnummer +49 2572 9591620 of via e-mail aan SUPPORT@PEGADORFASHION.COM.

 1. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.